سیم تلفن 5 متری

9500 تومان

-قابل استفاده برای خطوط تلفن,- دارای ۴ سیم و قابل استفاده برای دو خط

5 در انبار

سیم تلفن 5 متری

معرفی

سیم تلفن 5 متری ، قابل استفاده برای خطوط تلفن دارای ۴ سیم و قابل استفاده برای دو خط میباشد.

سایر مشخصات

-قابل استفاده برای خطوط تلفن,- دارای ۴ سیم و قابل استفاده برای دو خط

طول

5 متر

9500 تومان

5 در انبار