سیم تلفن 2 متری

4300 تومان

قابل استفاده برای خطوط تلفن دارای ۴ سیم و قابل استفاده برای دو خط میباشد.

6 در انبار

سیم تلفن 2 متری

سیم تلفن 2 متری ، قابل استفاده برای خطوط تلفن دارای ۴ سیم و قابل استفاده برای دو خط میباشد.

سایر مشخصات

قابل استفاده برای خطوط تلفن,- دارای ۴ سیم و قابل استفاده برای دو خط

طول

5 متر

4300 تومان

6 در انبار