تبدیل فیش آداپتوری درشت به ریز

9200 تومان

این تبدیل مناسب اداپتورهای مختلف سر درشت را به ریز تبدیل می کند .

60 در انبار

تبدیل فیش آداپتوری درشت به ریز

 

این تبدیل مناسب اداپتورهای مختلف سر درشت را به ریز تبدیل می کند .

 

کانکتور

سری فیش آداپتور ریز

درگاه

آداپتور سر درشت

60 در انبار